அனைவருக்கும் இனிய தைத்திரு நாள் நல்வாழ்த்துகள்.

இத்தருணத்தில்  தங்கள் அனைவரிடமும் ஒரே ஒரு வினாவை மட்டும் விட்டுச் செல்கிறேன்.

வையகத்தில் வாழும் உயிர்களையெல்லாம் வாழ்விக்க, தம் வாழ்வை தியாகம் செய்து உழவு செய்யும் உழவர்க்காகவும் உழவுக்காகவும் நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம்?

தற்சமயம் நிகழும் நிகழ்வுகளையும் எதிர் காலத்தில் நமக்காக காத்திருக்கும் நிகழ்வுகளையும் நினைவில் கொண்டு இவ்வினா குறித்து சிந்தியுங்கள். வாருங்கள் செயலில் இறங்குவோம் இனியும் தாமதம் ஏதுமின்றி…

தைப் பொங்கல் வாழ்த்துகள்

 

 

 

Advertisements