As part of

Pasumai

we will be Clean Up a lake and Tree Plantation around it.
The lake is at
                         Kanagar Street,
                         Jawahar Nagar,
                         Chennai-82
           on 13 July 2014 coming Sunday.
For Queries please Contact,
                             Srinivasan M   : 8056256389,
                             Kamalakannan:9940253615,
Advertisements