அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். குடியாட்சி தத்துவம் அறிந்தால் அனைவருக்கும் இது சிறப்பான தினமே!

வாழ்த்தி பழகுவோர் இயக்கம்

Advertisements