அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்….
அன்பும் அமைதியும் சமத்துவமும் இந்நாளை மட்டுமல்ல இனி வரும் நாட்களையும் அர்த்தமுள்ளதாக்கட்டும்    

Happy X-Mas to all, Let Love, Peace and Equality make not only today but everyday as a meaningful day for all of us –

Founder

GLD Movement

Advertisements